JÓGA v Brně - nové STUDIO v Medlánkách

 

Pokud hledáte jinou jógu, kde jde jen o Vás, vítejte...

I n d i v i d u á l n í  jóga je konkrétní práce sám se sebou. T e r a p i e . Je to účinný vlastní nástroj na cestě z bolesti, únavy, stresu a chaosu. 

Každodenní úklid. 

B o l e s t  je psychická zátěž, která významně určuje  k v a l i t u  našeho  života. Když trvá déle, tělo to udělá tak, že bolest necítíme. 

Je třeba se zklidnit a naučit  k r o k  za krokem vnímat souvislosti těla a tím spustit  v l a s t n í  regenerační procesy.

Cvičíme plynule, v souladu s tělesnými pocity, podle svých aktuálních možností. Nejde o to, abyste pozici "udělali", ale abyste se v ní  UVOLNILI :))

 

Přijďte se  u č i t ,  těším se na Vás!                 Zdenka Jelínková 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište mi:  jelinka@volny.cz

Nové prostory Studia Za Parkem 3:

<< 1 | 2

Není důležité co čteme, co si myslíme, co říkáme, nejdůležitější je, jak konáme.. 

DÁRKOVÝ POUKAZ